Chiến lược phát triển TVI GROUP

Giai đoạn 2020-2050

 

TVI GROUP luôn vững vàng với mục tiêu thu hút nguồn đầu tư từ các quỹ đầu tư hàng đầu để mang lại cho khách hàng, đối tác và các nhà đầu tư những sản phẩm bất động sản tốt nhất bằng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Tự tin với sức mạnh của 3 mũi nhọn là Ðầu tư -Tài chính – Dịch vụ, TVI GROUP đã và đang khẳng định vị thế là Nhà cung cấp giải pháp bất động sản toàn diện nhằm tạo lập cuộc sống ưu việt cho khách hàng.

Với chiến lược đa ngành nghề, đa sở hữu và đa quốc gia, TVI GROUP chủ trương liên doanh, liên kết, hợp tác với các tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Công nghệ, Nhân lực…nhằm tối ưu hóa lợi thế cạnh tranh trên thị trường.