TVI INVEST

Nhận sự hậu thuẫn lớn từ thế giới Ả Rập, TVI INVEST mong muốn kết thúc kỷ nguyên dầu mỏ bằng cách tạo ra quỹ đầu tư tiềm năng vào các dự án năng lượng sạch tại Việt Nam. Đây là sáng kiến chuyển đổi chuyển đổi “gã khổng lồ” thành một tập đoàn công nghiệp.

Theo Hoàng tử Mohammed bin Salman, đầu tư vào TVI INVEST là thời điểm khởi đầu cho những sáng kiến đầu tư công. “Những gì phải làm bây giờ là đa dạng hóa đầu tư. Trong vòng 20 năm tới, TVI INVEST sẽ nâng cao hạn mức đầu tư vào cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”.