SỰ HẬU THUẪN MẠNH MẼ TỪ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ TƯ NHÂN HÀNG ĐẦU CỦA NGA

“Cung cấp nguồn vốn và công nghệ quan trọng trong việc thúc đẩy các dự án bất động sản, năng lượng, sản xuất hàng tiêu dùng tại Đông Nam Á. Cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, nâng cao giá trị cuộc sống.”

NHỮNG LÃNH ĐẠO NỔI BẬT CỦA TVI GROUP

Là những doanh nhân thành công trên thị trường Đông Âu, và góp phần hỗ trợ doanh nhân Việt Nam định cư tại châu Âu, phân bổ tài sản tại châu Âu một cách linh hoạt và hợp lý.

DÀN LÃNH ĐẠO TIÊU BIỂU TVI GROUP TẠI VIỆT NAM THAM GIA ĐOÀN LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC XÚC TIẾN HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LỚN