Thông tin cho nhà đầu tư

Đầu tư trường học quốc tế TVI

Đầu tư trường học quốc tế TVI

Tầm nhìn TVI Education Development

Hệ thống trường Quốc tế TVI Education Development không ngừng đeo đuổi một mục tiêu đồng tâm là: xây dựng một hệ thống nhà trường tiên tiến, kiểu mẫu, có tầm vóc khu vực và quốc tế, bao gồm các bậc học từ mầm non đến hết phổ thông trung học - một môi trường hoạt động với những quan điểm giáo dục hiện đại, không ngừng đổi mới dựa trên những thành tựu và nguyên lý khoa học mang tính nhân văn và kế thừa những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc. 

Trong mười năm đến, Hệ thống trường Quốc tế TVI Education Development sẽ từng bước khẳng định vị thế của mình trong cộng đồng giáo dục ngoài công lập trên phạm vi cả nước; và hơn thế, sẽ vươn ra để sánh vai với các trường tiên tiến trong khu vực trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa của thế giới.

 

Sứ mệnh TVI Education Development

“Đào tạo một thế hệ trẻ Việt Nam ưu tú, có đủ tri thức khoa học ngang bằng với các học sinh ở các quốc gia phát triển, có vốn hiểu biết sâu sắc về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc, có kỹ năng sống thực tế, có nhân sinh quan đúng đắn, có ý thức trách nhiệm của công dân toàn cầu và có đủ bản lĩnh, tự tin để hội nhập với nền giáo dục thế giới.”

Triết lý và định hướng đào tạo TVI Education Development

TVI Education Development tin rằng: khi là chủ thể trong các hoạt động tiếp thu tri thức và rèn luyện nhân cách, thì mọi học sinh đều có thể phát huy tối đa năng lực cá nhân.

Giáo dục hiệu quả là sản phẩm của các mối quan hệ tích cực giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Trong đó học tập hiệu quả liên quan đến tinh thần trách nhiệm, tôn trọng quan điểm và tính đa dạng cá nhân, tinh thần hợp tác giữa học sinh với nhau và giữa các em với thầy cô giáo.

Để đạt được sự phát triển hài hòa, học sinh cần phải cọ xát với các hoàn cảnh thực tế để nâng cao nhận thức, trang bị khả năng giải quyết vấn đề thông qua các kỹ năng sống, làm nền tảng cho việc học tập trọn đời.

Thầy cô giáo là người thiết kế, tư vấn, hỗ trợ và cung cấp những kinh nghiệm học tập để giúp các em vận dụng óc sáng tạo, thể hiện lối tư duy biện luận nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn với một thái độ tích cực và tinh thần trách nhiệm. Thầy cô giáo phải là một tấm gương sáng trong học tập, nghiên cứu và phong cách sống trong và ngoài cộng đồng sư phạm.

Các giá trị cốt lõi TVI Education Development

Tại TVI Education Development, chúng tôi đào tạo học sinh nhằm đạt được những giá trị sau:

  • Phát triển cá nhân toàn diện.
  • Kiến thức nền tảng vững chắc.
  • Trình độ học vấn và khả năng tiếng Anh đủ để hội nhập nền giáo dục thế giới.
  • Khả năng trình bày, lãnh đạo và làm việc theo nhóm.
  • Tự tin, năng động, khao khát thành công.
  • Trung thực, tôn trọng mình và mọi người.
  • Trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

 

Liên hệ TVI Group: 0963 868 799