Bệnh viện quốc tế (Hospital)

Bệnh viện quốc tế (Hospital)
Bệnh viện quốc tế (Hospital)

Bệnh viện đa khoa quốc tế TVI Group hợp tác đầu tư, tiếp thị, phân phối, kinh doanh: Với kỳ vọng nâng cấp tiêu chuẩn khám chữa bệnh cho các bệnh nhân Việt Nam, đặc biệt là nhóm các bệnh hiểm nghèo. Bệnh viện được xây dựng đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn quy định để cung cấp đầy đủ các dịch vụ như: khám bệnh nội trú và ngoại trú, chẩn đoán toàn diện, điều trị, chẩn đoán, thử nghiệm, xét nghiệm, dịch vụ cận lâm sàng và những dịch vụ khác có liên quan, bổ sung, hỗ trợ cho việc chăm sóc sức khỏe con người.