Quỹ đầu tư quốc tế TVI Group

Quỹ đầu tư quốc tế TVI Group
Quỹ đầu tư quốc tế TVI Group

MỘT SỐ QUỸ ĐẦU TƯ ĐỒNG HÀNH TẠI CÁC QUỐC GIA

 

Nga: Doanh nghiệp và quỹ đầu tư từ Nga luôn là sự ủng hộ mạnh mẽ và cổ vũ to lớn cho nguồn lực tái phân bổ toàn cầu cho tập đoàn trong thế kỷ 21.

 

Mỹ: Sự dẫn đầu của các doanh nghiệp và tập đoàn Hoa Kỳ mang theo những đột phá phát triển về khoa học kỹ thuật và công nghệ, làm đòn bẩy cho TVI Group vươn ra thị trường thế giới.

 

Trung Quốc: Các quỹ đầu tư tư nhân tại Trung Quốc đại lục, HongKong, Macau đều được hoan nghênh uỷ thác đầu tư tại Việt Nam, dưới sự hỗ trợ đắc lực của TVI Group.

 

 

Đức: Là đầu tàu kinh tế của châu Âu, các quỹ đầu tư của Đức dẫn dắt và trung chuyển các nguồn vốn cho toàn bộ châu Âu và Trung Đông.

 

 

Thuỵ Sĩ: TVI Group chào đón và hoan nghênh các Quỹ đầu tư của Thuỵ Sĩ tích cực đầu tư tại Việt Nam, góp phần nâng cao sự hưng thịnh và phồn vinh của nền kinh tế hai nước.

 

 

Pháp: TVI Group đẩy mạnh sự hợp tác toàn diện với các doanh nghiệp và doanh nhân Pháp, hướng tới những giá trị bền vững và chiến lược trong xu thế toàn cầu hoá.