Công ty thành viên TVI Group

Công ty thành viên TVI Group
Công ty thành viên TVI Group

TVI Group phát triển mô hình công ty mẹ- công ty con, sử dụng nguồn tài chính từ nhóm quỹ đầu tư mạo hiểm từ hội đồng tài phiệt Nga, Belarus, Cyprus, Israel, vv.

Nguồn tài chính và nhân sự của công ty mẹ sẽ phân phối qua hệ thống các công ty thành viên gồm công ty con và công ty liên kết, tập trung cung cấp sản phẩm dịch vụ trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, quy hoạch, phát triển dự án bất động sản, quản lý và vận hành toà nhà, quản lý vận hành casino, khu vui chơi giải trí:

Hệ thống công ty con, công ty liên kết và công ty nhận uỷ thác đầu tư từ TVI Group bao gồm hơn 30 doanh nghiệp tư nhân và công ty cổ phần tại Việt Nam:

TVI Valuation & Consultancy Company (Registered Capital: 50,000,000,000 VND)

Real Estate Development Corporation (Registered Capital: 70,000,000,000 VND)

Media & Communication Corporation (Registered Capital: 20,000,000,000 VND)

TVI Real Estate Investment Corporation (Registered Capital: 150,000,000,000 VND)

Casino- Lottery Operation & Management Corporation (Registered Capital: 110,000,000,000 VND)

New Era Corporation (Registered Capital: 30,000,000,000 VND)

Green Valley Corporation (Registered Capital: 45,000,000,000 VND)

TD Corporation (Registered Capital: 70,000,000,000 VND)

D & A Solution Corporation (Registered Capital: 45,000,000,000 VND)

IT & Telecom Conversed Network Corporation (Registered Capital: 80,000,000,000 VND)

Good Wood Corporation (Registered Capital: 120,000,000,000 VND)
New way Corporation (Registered Capital: 32,000,000,000 VND)

Broad Vision Corporation (Registered Capital: 55,000,000,000 VND)

Fantasy Corporation (Registered Capital: 75,000,000,000 VND)

Agritex Corporation (Registered Capital: 105,000,000,000 VND)

Biology Tech Corporation (Registered Capital: 56,000,000,000 VND)

Vietnam - Russia Fund Development Corporation (Registered Capital: 200,000,000,000 VND)

Vietnam - Cyprus Fund Development Corporation (Registered Capital: 140,000,000,000 VND)

Vietnam - Israel Fund Development Corporation (Registered Capital: 170,000,000,000 VND)

Vietnam - Belarus Fund Development Corporation (Registered Capital: 130,000,000,000 VND)

Vietnam - Hongkong Migration Program Corporation (Registered Capital: 145,000,000,000 VND)

Vietnam - Switzerland Fund Development Corporation (Registered Capital: 250,000,000,000 VND)

Oversea Merger & Acquisition Corporation (Registered Capital: 350,000,000,000 VND)