Tòa tháp đôi The Legend (109 Nguyễn Tuân, Hà Nội)

Tòa tháp đôi The Legend (109 Nguyễn Tuân, Hà Nội)

STT Tên tài liệu
1 Brochure dự án tháp đôi The Legend 109 Nguyễn Tuân Tải về
2 Tờ gấp dự án tháp đôi The Legend 109 Nguyễn Tuân Tải về
3 Phối cảnh 3D mẫu căn hộ The Legend 109 Nguyễn Tuân Tải về
4 Mặt bằng tầng- Mặt bằng căn hộ The Legend Tải về
5 File thuyết trình giới thiệu dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân Tải về
6 Ảnh phối cảnh công trình tiện ích The Legend Tải về
7 Mặt bằng tầng- Tòa tháp đôi The Legend 109 Nguyễn Tuân Tải về
8 Mặt bằng căn hộ (File độ phân giải cao)- The Legend Tải về