Nhà ở xã hội (Hồng Hà Eco City- KĐT Tứ Hiệp)

Nhà ở xã hội (Hồng Hà Eco City- KĐT Tứ Hiệp)

STT Tên tài liệu
1 Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở xã hội (Hồng Hà Eco City, KĐT Tứ Hiệp) Tải về
2 Hướng dẫn thủ tục mua nhà ở xã hội (Hồng Hà Eco City- KĐT Tứ Hiệp) Tải về
3 Hợp đồng đặt cọc mua bán căn hộ (Nhà ở xã hội) Tải về
4 Đơn đăng ký mua nhà ở xã hội (Hồng Hà Eco City- KĐT Tứ Hiệp) Tải về
5 Giấy xác nhận đối tượng và thực trạng nhà ở Tải về
6 Giấy tự khai mức thu nhập Tải về
7 Phụ lục 1 - Thông số kỹ thuật căn hộ (NOXH- Hồng Hà Eco city) Tải về
8 Phụ lục 2 - Giá bán và tiến độ thanh toán NOXH (Hồng Hà eco city) Tải về
9 Phụ lục 3 - Mẫu đề nghị thanh toán Tải về
10 Phụ lục 4- Mẫu thông báo bàn giao căn hộ Tải về
11 Phụ lục 5- Mẫu biên bản bàn giao căn hộ Tải về
12 Phụ lục 6- Nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư (Hồng Hà Eco City- KĐT Tứ Hiệp) Tải về
13 Thiết kế phối cảnh & mặt bằng căn hộ NOXH- KĐT Tứ Hiệp Tải về