Dự án toà căn hộ Diamond Blue (69 Triều Khúc)

Dự án toà căn hộ Diamond Blue (69 Triều Khúc)